FAQ

Ibland är det svårt att veta var man ska börja. Kolla igenom vår FAQ, nedan, där du kan få svar på de vanligaste frågorna vi stöter på. Du kan också mejla hej@jagarentreprenor.se .

1. Krävs det utbildning i ekonomi för att starta företag?

Ordet ’företagande’ förknippas ofta med ekonomi, men det finns ingenting som säger att du som egenföretagare måste ha utbildning i ämnet. Däremot är du ansvarig för att ekonomin sköts på ett korrekt sätt. Här finns mycket stöd att få, både inom det företagsfrämjande systemet och via exempelvis en redovisningsbyrå. Många ekonomisystem är idag också mycket användarvänliga och en stor del kan du lätt lära dig att sköta själv.

Ju mer du lär dig, desto lättare får du att se hur ditt företag mår, se trender och göra analyser.

 

2. Hur mycket juridisk kunskap krävs för att kunna starta och driva företag?

Precis som inom ekonomi handlar det om att skaffa dig tillräckligt med kunskap för att veta vad du behöver hjälp med, vilka regler du har att förhålla dig till och vad du själv kan göra. På verksamt.se finns mycket bra information samlad kring startande och drivande av företag.

Om du skulle stöta på juridiska frågor som du inte hittar svar på kan du vända dig till någon av aktörerna i det företagsfrämjande systemet eller direkt till en jurist för att få en bedömning av just ditt ärende.

 

3. Var börjar jag när jag funderar på att starta företag?

Företagsresan handlar mycket om att ta en bit i taget och lära sig längs vägen. Redan när du är på idéstadiet är det bra att ta kontakt med exempelvis Drivhuset eller UIC. Där kan du få verktyg och coachning till nästa steg, oavsett var på resan du befinner dig. Ofta handlar det om att först få din idé att landa, se vilka potentiella kunder du har och fundera kring deras behov innan du kommer till steget där du faktiskt startar ett företag.

 

4. Måste allt vara färdigt och på plats innan jag startar mitt företag?

Att sträva efter den perfekta planen och att ha allt på plats direkt kan sätta käppar i hjulet för din idé. Tvärtom är det en fördel att testa tidigt mot någon som kan bli din kund, lära, backa, ändra och utveckla. Låt planen växa fram successivt. Om du inte låser dig vid en utstakad väg för tidigt är det lättare att påverka och anpassa utifrån sådant som dyker upp.

Googla ”Apple first logo”.. Ett företag som vi idag tänker är i framkanten kring design och innovation. Något som deras första logga kanske inte riktigt representerar. De ändrade loggan väldigt snabbt, och där har vi det, det går alltid att ändra sig på vägen, speciellt i början innan saker och ting har blivit en självklarhet hos sina kunder. Steve Blank, en annan profil inom entreprenörskap har ett känt citat ”No Business Plan Survives First Contact with Customers”. Det betyder att man kan sitta i sitt rum och planera, men du vet inte egentligen hur idéen kommer se ut förrän efter att du har testat det med kunder.

 

5. Jag har en idé som jag verkligen skulle vilja förverkliga. Hur mycket tid krävs för att starta företag?

Se över hur mycket tid du kan avsätta och vilka prioriteringar du har vid sidan av företagandet. Låt sedan resan ta den tid den tar, utifrån just dina förutsättningar.

Det handlar om att sätta bollen rullning. Ta gärna stöd via någon av de företagsfrämjande aktörerna för att ta fram en road map – en plan för hur du stegvis tar dig framåt.

 

6. Går det att starta företag ensam eller var kan jag hitta team?

Det är bra att du tänker på hur du ska vara hållbar som människa i ditt företagande.

Även om du är ensam i ditt företag till en början finns många möjligheter till gemenskap. Nätverk, grupper på sociala medier, events arrangerade av de företagsfrämjande aktörerna eller en touchdownplats på ett co-working place är några exempel.

Att ta kontakt med personer som arbetar med liknande verksamhet som din är också ett bra sätt. Där kan du hitta bollplank och erfarenhetsutbyte med likasinnade.

 

7. Hur minimerar jag ekonomiska risker när jag startat företag?

Du kan komma längre i din affärsutveckling än många tror helt gratis eller till en låg kostnad. Några saker som kan minimera risken är en tydlig affärsplan, marknadsundersökning, budget och tydlig kundanalys. Även detta kan du få hjälp med av det företagsfrämjande systemet.

verksamt.se hittar du både information kring de olika stegen och bra mallar.

 

8. Hur går jag vidare om jag misslyckas med min plan första gången?

För varje idé du testar växer ditt mod och dina insikter om vad som fungerar eller inte fungerar. Att hitta svagheter i din plan är en del av processen – inte ett misslyckande.

”Fail fast, fail often” är ett ofta använt uttryck i startupkretsar. För att nå framgång krävs att man stöter på hinder, utvärderar och omvärderar.

Thomas Edison ”misslyckades” 9 000 gånger innan han fick ordning på glödlampan.

 

9. Min idé kräver finansiering. Var hittar jag investerare?

Connect Sverige, Almi Invest och UIC är tre exempel på aktörer som har nätverk för investerare eller goda kontakter till sådana. Är du forskare eller student kan du även kontakta SLU Holding eller UU Invest. Du kan också kontakta personer som har tagit in investeringar i sina företag och fråga hur de har gått tillväga.

 

10. Min idé kräver kunskap inom programmering, hur får jag hjälp med det?

När du väl har kommit så långt på resan finns digitala verktyg, gratis eller till låg kostnad, som du kan använda dig av. Ett exempel är Figma som hjälper dig att ta fram visuella prototyper för test mot målgrupp.

Du kan också kontakta programmeringsstudenter på olika nivåer som vill ha riktiga case, som din affärsidé, att jobba med. Att ta in en programmera i ditt team eller kontakta ett konsultföretag är andra vägar att gå.

 

11. Kan jag prata om min idé med andra även innan jag har hunnit ta patent?

Att utveckla en idé kräver långsiktigt arbete och ödmjukhet inför att idén troligen kommer förändras i takt med att du lär dig om din målgrupp. I början är det ofta viktigast att börja kommunicera med individer från sin målgrupp för att lära sig om dem, vilket till och med görs bättre om du låter bli att berätta om din idé och istället ställer öppna frågor inom kontexten för din idé.

Alla inom det företagsfrämjande systemet behandlar sina möten konfidentiellt, så du kan i lugn och ro prata med någon professionell och erfaren inom företagsutveckling.

 

12. När jag googlade märkte jag att min idé redan finns, är det någon idé att gå vidare med den då?

Att en idé redan lever och frodas där ute är ett bevis för att den efterfrågas, vilket snarare borde stärka din motivation. Nu gäller det för dig att förstå hur de fungerar, vilken målgrupp de jobbar mot och vad deras kunder tycker om dem – så att du kan testa något som är annorlunda på något sätt eller helt enkelt bättre.

Exempelvis kan du rikta din idé mot en annan målgrupp eller använda en annan kanal där du når målgruppen, vara mer digitaliserad, skräddarsydd eller lättillgänglig.

 

Ta hjälp från någon inom företagsstödjande systemet!

Kontakta respektive organisation själv eller mejla hej@jagarentreprenor.se .